Kapelconcerten Hoog Soeren

“Kapelconcerten Hoog Soeren” is een particulier dorpsinitiatief.
In samenwerking met de beheerders van de kapel organiseren wij culturele evenementen als concerten en (muziek)theatervoorstellingen. De programmering is breed en kan variëren van wereldmuziek tot jazz en klassiek.
Omdat de kapel niet zo heel groot is, kunnen wij een intieme sfeer creëren waarbij interactie met het publiek tot de mogelijkheden behoort.
De opbrengsten van de concerten worden, na aftrek van de kosten,  aangewend om een deel van de onderhoudskosten van de kapel te dekken. Een en ander in overleg met de kerkrentmeester.

Vanaf 1 januari 2023 zijn wij helaas genoodzaakt de toegangsprijs te verhogen naar 10 euro. De toenemende kosten van artiesten, reiskosten, energie en promotie zijn hier debet aan.

Bij elk evenement is catering aanwezig, verzorgd door
restaurant No 15 uit Hoog Soeren.
De kapel in Hoog Soeren ligt midden in het dorp, uitkijkend over de akker, in elk seizoen een lust voor het oog. Het adres is Hoog Soeren 44.

De initiatiefgroep bestaat uit: Dick de Lange, Jan Koning en Pierre Pinkse
e-mail: info@kapelconcertenhoogsoeren.nl